Make your own free website on Tripod.com

Rakouská dopisnice ofrankovaná rakouskou známkou

bez přetisku POCZTA POLSKA z května 1919

 

Ing. Jiří Král

 

 

Rakouská dopisnice s natištěnou známkou „koruna“ 10 HEL. (bez orámování dopisnice) ofrankovaná stejnou rakouskou známkou  „koruna“ 10 haléřů.             Dopisnice i známka bez přetisku POCZTA POLSKA. Expediční razítko dvoukruhové s můstkem přesahujícím mezikruží (podle polské typologie razítek Typu VIII) WOLANKA *c* (větší město poblíž Tustanowice). Razítko je známo s roz-lišením *a* a *c*. Na můstku razítka je čitelné z data jen „V 19 - -„. V textu je ale pod odesilatelem datum 20/5.1919.

 

 

Vlevo od známek je otisk razítka „krakovské cenzury“ , otisk fialový  K 6  . Tarif za dopisnici poslanou do zahraničí  byl v období od 25.2.1919 do 1.10.1919  ve výši „30 hal.“. Vnitrostátní tarif byl v té době za dopisnici od 29.12.1918 do 15.4.1920 jen „15 hal.“. Do správného tarifu zde schází 10 hal.

 

Polská Monografie píše, že s přetiskem celin Rakouska POCZTA POLSKA se začalo v krakovské tiskárně Koziańského, kde se před tím přetiskovaly rovněž tímto přetiskem i rakouské známky na tzv. „krakovské vydání“ (platnost od 10.I.1919). S přetiskem celin se začalo v lednu nebo v únoru 1919. Platnost rakouských známek a celin bez přetisku skončila v Polsku dnem 20. ledna 1919!

 

Udivuje zde tedy to, že po 20.V.1919 používala pošta WOLANKA rakouské známky a celiny bez přetisku !! Problematiku bude třeba konzultovat ještě se znalci, celináři v Polsku !!

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora .

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail