Make your own free website on Tripod.com

Další razítka pošt Těšínského Slezska z období německé okupace 1939 - 1945

 

Ing. Jiří Král

 

 

Pošta Prostřední Suchá:  Zatím jsou známa jen dvě provizorní razítka používána krátce po okupaci 1.9.1939. První razítko je 2-řádkové „Mittel Suchau / űber Karwín (Oberschl). Razítko můžeme ukázat na doporučené zásilce poslané do Prahy 15.III.1940. Razítko je na zásilce otištěno 2x. Jednou přes známky (30 fen. zeleno olivová a 12 fen. červená), podruhé na  „slepé“ R-nálepce s podacím číslem 550. Razítka mají fialový otisk. Navíc pod známkami je otisk datumovky s datem 15.III.1940. Vpravo od „Prag“ v adrese je otisk datumovky 18. BŘEZ.1940. Je to otisk příchodu zásilky do Prahy již vzhledem k tomu BŘEZ. Nápis „Mittel Suchau“ v razítku má délku 33 mm, dolní nápis „űber Karwín (Oberschl)“má délku 38 mm. Celé razítko má výšku 9 mm.  

 

 

 

 

 

Druhé provizorní razítko je jednořádkové a má nápis: „Mittel Suchau (Oberschlesien). Razítko je bez rámečku. Rozměr 45 x 5 mm. Toto razítko jsem zatím na celistvosti neviděl. Vlevo je otisk definitivního, kovového 2-kruhového razítka s můstkem.V mezikruží nahoře má text „MITTEL SUCHAU“ dole pak je text „(OBERSCHLES)“. Rozlišovací písmeno je pod můstkem, známe zatím jen rozlišení „a“. Datum na ukázce svědčí o tom, že již 20.9. 1940 pošta toto definitivní razítko používala. Má někdo na zásilce druhé provizorní gumové razítko ?

 

 

 

Pošta Německá Lutyně: Pošta používala jen jedno provizorní razítko s textem: „Deutsch Leuten (Oberschlesien)“ Razítko má rozměr 44 x 4 mm. Razítko můžeme prezentovat na R-zásilce poslané do Moravské Ostravy 18.10.1939. Přes známky je razítko otištěno 2 x vedle sebe (známky 6 fen. zelená a 2x12 fen. červená). Pod razítky je otisk datumovky (2x) 18 OKT. 1939. Potřetí je provizorní razítko otištěno na zásilce na „slepé“ R-nálepce (červená, číslo černé) s podacím číslem 011. Barva otisků provizorních razítek je modrá.

Pod firemním názvem JOSEF WEISS / Německá Lutyně / u Bohumína / Tel. 5.  je dopsáno strojem „Komm. Arische Leitung“. Toto má zřejmě znamenat, že firma měla „arijské vedení“ (bez Židů). Jak rychle naši lidé zblbli!!

 

  

 

 

Provizorní razítko z okupace zde známe jen jedno. Definitivní, kovové, dvoukruhové razítko mělo text v mezikruží nahoře „DEUTSCH LEUTEN“, nad můstkem s datumovkou bylo rozlišení, pod můstkem bylo „űber“ a dole v mezikruží byl nápis „Oderberg (Oberschles).“ Známe toto definitivní razítko již s datem 20.9.40-7.

 

Poštovní úřad Fryštát: Provizorní razítko zde známe zatím jen jedno. Bylo 1-řádkové, bez rámečku, „Freistadt (Oberschles)“, rozměr 44 x 7 mm.Na následující straně je R-zásilka poslaná z Fryštátu do GROTTAU (Hrádek nad Nisou) u Liberce v Sudetech. Otisk razítka (fialový) na známkách (12 fen.červená a 30 fen. zeleno olivová) a na „slepé“ R-nálepce. Odesilatelem je lékárník Ph.Mag. Walter Tichy ve Fryštátě. Definitivní, kovová, 2-kruhová razítka byla v minulosti v Syreně samostatně popsána. Existovala se dvěma různými texty (původní a pozdější verse „Karwin-Freistadt“). Viz Syrena č.107 na str. 27-31 a Syrena č.114 str. 19-25. Tam byl také publikován dnešní R-dopis s provizorním razítkem. To jsme si ještě nebyli tak jisti, že provizorní razítko bylo u pošty ve Fryštátě jen jedno. Zajímavostí ukázky dole je to, že provizorní razítko není doplněno na zásilce datumovkou !! Proto nelze určit, ze které doby přesně tato zásilka je !!

 

  

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora . 

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail