Make your own free website on Tripod.com

Co nám vypovídají staré zásilky?

 

Ing. Jiří Král

 

Doporučená zásilka poslaná 11.V.1939 do Hohenstadtu (March) - Zábřehu na Moravě. SOŁOTWINA (u Stanisławowa), pošta v provozu od r.1866. Expediční razítko je na přední straně zásilky otištěno 3x, je Typu VIII dle polské typologie razítek, můstek razítka přesahuje přes mezikruží SOŁOTWINA * a * s datem na můstku 11 V 39  -  . R-razítko SOŁOTWINA je černé. Vlevo nahoře je nálepka o provedené devizové kontrole, dvojjazyčná, polsko-francouzská „Kontrola dewizowa / przeprowadzona / Contrôle de devise / effectué“. Tisk černý na nažloutlém papíru. Posláno do našeho Zábřehu na Moravě (Hohenstadt), který byl po Mnichovu 1938 připojen k Německé říši.

 

 

 

 

 

Přední strana zásilky. Tarif: zahraniční zásilka do 20g 55gr. + příplatek za DO-PORUČENĚ 45gr., celkem 1,- zł. Frankatura známkou série různé pohledy na polská města- Katedrála ve Wilnie, známka hnědá, katal.č.289. Samostatná známka na zásilce hodnoceno dle Katalogu FISCHER 2002 8 zł. (asi 80 Kč). Zásilka je tedy po stránce tarifu v pořádku.

 

 

 

 

Na zadní straně zásilky je otisk vlakového razítka BRESLAU-BEUTHEN (Oberschlesien) BAHNPOST / Z.0042 12.5.39. (Wrocław-Bytom). Mimo razítka vlakové pošty jsou na zadní straně ještě dva otisky - příchozí razítka ze Zábřehu. Dvoukruhové, německé HOHENSTADT (MARCH) 1 /a s datem na můstku 13.5.39.-15. a druhé razítko HOHENSTADT (MARCH) 2 /b s datem na můstku o 3 hodiny později 13.5.39.-18. Doručení zásilky z pošty Zábřeh 1 na Zábřeh 2.

  

 

 Doporučená zásilka poslaná z pošty ŁÓDŹ 1- místní přeprava 3.IV.1945

 

 

 

Expediční razítko je na zásilku opět otištěno 3x. ŁÓDŹ 1 * 20 * s datem na můstku -3 IV 45-8. R-razítko, otisk fialový ŁÓDŹ 1-c / R. Zásilka je vyplacena 2 známkami nominální hodnoty 1 zł. (Katal.č.358, vydání z 9.3.1945) + jednou známkou s přetiskem 1 zł. / 25gr./31.XII.1944/K.R.N. (katal.č.344, vydání z 31. XII.1944.).

 

 

 

Poštovní tarif činil ke dni poslání zásilky za dopis do 20g 1 zł., příplatek DO-PORUČENĚ 2 zł., celkem 3 zł. Cena zásilky dle katal.Fischer 2002: 50% ze známky katal.č.344 na dopise =70 zł. + cena razítkovaných známek katal.č.358 (2x 50gr.) = celkem 71 zł. (asi 710 Kč). Na zadní straně zásilky je otisk cen-zurního razítka č.1021, otisk červený. Cenu tohoto cenzurního razítka je nutno k ceně zásilky přičíst. Cenzurní razítka jsou oceňována na zásilkách až 50 zł. za kus. Zásilka má na zadní straně potvrzeno ručně doručení zásilky: „5/IV, 45r. godź. 8.30 + podpis“ (datum, hodina a podpis). Zásilka je po stránce tarifů v pořádku. Dole je zadní strana zásilky s cenzurním razítkem a potvrzením do-ručení.

 

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora .

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail