Make your own free website on Tripod.com

Rané použití československých plebiscitních známek na území, které původně od konce r.1918 patřilo Polsku a které bylo ve dnech                  6.-10. 8. 1920 trvale připojeno k Československé republice

 

Ing. Jan Kypast

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 142/2004

 

 

O konferenci v belgických lázních Spa a rozhodnutích zde učiněných se podrobně píše v Monografii č.5. na str.7-12 a 247-248. Existuje velmi málo poštovních zachovalých zásilek, které dokumentují první dekádu měsíce srpna 1920 ve které bylo postupně 12 pošt (Bystřice ve Slezsku, Darkov, Dětmarovice, Fryštát ve Slezsku, Jablunkov ve Slezsku, Návsí, Německá Lutyně, Petrovice u Fryštátu, Skřečoň, Těšín 2, Třinec a Vendryně) trvale připojeno k Československu. Jedná se o období 6.- 10.8.1920 (polské prameny uvádějí odlišné datum 4.- 8. 8. 1920).

 

 

 

Zásilka poslaná z Fryštátu s datem na expedičním razítku 8.VIII.20.XII. Firemní korespondence fryštátské firmy Sam. Blumenthal a syn. Zásilka je poslána do Opavy.

 

Relativně nejčastější jsou doklady z pošty Těšín 2 z prvních dnů srpna. Je to pošta u vlakového nádraží, kde byl čilý poštovní ruch a odkud byly nejčastěji odesílány pohlednice a korespondenční lístky.

 

Na jedné malé aukci jsem získal vynikající dokument - firemní korespondenci odeslanou 8.8.1920 z Fryštátu do Opavy. Zásilka je frankována dvojpáskou československé plebiscitní známky 30 hal. Razítko je rakouské, německo-polské FREISTADT,Österr.Schles. /FRYSZ-TAT, ŚLĄSK AUSTR. /b, které Monografie č.5 neuvádí, ale které je známé v použití. Razítko má na můstku před datovou číslicí dne skvrnu. Tato skvrna ale ani při silném osvětlení a zvětšení neukazuje ani náznak číslice „1“ nebo „2“, což by znamenalo datum 18.8. nebo 28.8.1920.

 

Expediční razítko je Typu G134. Nahoře je název německý, dole polský, vlevo je mezi názvy rozlišovací písmeno „b“, vpravo mezi názvy není nic. Razítko je s časovým rozlišením na můstku (Monografie č.13, katal.č.560, str.241.). Razítko vylo s rozlišením „a“ i „b“. Razítko bylo v použití od r.1905. V mono-grafii je v textu razítka chybně uvedena mezi názvy hvězdička, ale ta u razítka  G134 nemůže být. O tomto razítku s rozlišením „a“ i „b“ jsme psali v Syreně č.109 na str.27. V problematice razítek Typu G (134 a 137) má Monografie č.13 i č.16 u této pošty mírně řečeno zmatek. Monografie č.16 se o tomto razítku s rozlišením „b“ již nezmiňuje, píše jen o razítku s rozlišením „a“ a toto uvádí jako Typ M 10.

I zde v textu mezi nápisy uvádí hvězdičku, která tam není. Razítko s hvězdičkou by muselo být Typu M 11. Problematice razítek Fryštátu je věnován i článek v Syreně č.97 na str.18.-19. Tento odstavec o razítku v článku ing. Kypasta není. Odstavec do textu vložila redakce Syreny pro úplnost s upozorněním na chyby Monografie č.13 a č.16. v souvislosti s razítkem otištěným na zásilce.

 

Dovoluji si vyslovit hypotézu, že se v případě zásilky z Fryštátu s datem 8.8.1920  s plebiscitními známkami Československa jedná o nejstarší dosud známé použití československé plebiscitní známky na jedné z 12 pošt připojených v období 6.-10.8.1920 trvale k Československu.

 

Věřím, že si sběratelé Těšínska prohlédnou své poštovní zásilky z první dekády srpna 1920 z pošty Fryštát (a nejen z této pošty, ale i z ostatních, výše uvedených 12 pošt) a snad potvrdí nebo vyvrátí moji hypotézu. Již se předem těším na pří-padné nálezy a reakce jejich majitelů .

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail