Make your own free website on Tripod.com

Ještě k obalům známek dodávaným na polské pošty

z ústředního skladu

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 142/2004

 

O obalech a na nich nalepených známkách, v poslední době znehodnocovaných černým křížem jsme již v Syreně psali. Takto jsou dodávány zásilky známek na polské pošty v poslední době. Dříve známky nalepené na obaly nebyly znehodnocovány černým křížem, ale jen opatřeny průpichem přes známku „ WZÓR“.

 

 

Jelikož tyto známky byly smývány a znovu poštovně použity, upustila pošta od průpichu a znehodnocuje známky černým křížem. I to se sbírá. Na obalu známek je vždy příslušná známka, uveden nomi-nál známek v balíčku, datum balení a číslo té které baličky. Na ukázce vlevo je trochu jiné provedení, než je běžné. Je to obal ze známky Katal.č.3503 z r.1997, nominál známky 1,10 zł, série Polské dvory (Dwór w Ożarowie), perforace ZHhř. 11 1/2:11 3/4. Forma tisku byla jednosektorová, PA obsahuje 100 kusů známek (10x10). Na obalu je mimo známky znehodnocené černým křížem nalepen lístek s informacemi tiskárny známek. Z některých informací vybíráme: Název tiskárny, počet archů známek a počet známek na archu, název emise, nominální hodnota známky a celé zásilky. Dále je tam poučení o případné reklamaci dodávky, je tam číslo baličky a datum. V pravém dolním rohu má být razítko ChiP. Po razítku je tam jen torzo kružnice razítka (označeno šipkou). Razítko se xerokopií kvůli barvě obalu ztrácí v černi. Na dolním otisku je zřetelné jen rozlišení razítka * BC * .Výše na okraji obalu mimo nálepku je ještě jeden otisk razítka, v originále je z druhého razítka k přečtení jen nápis: „CENTRUM“ a rozlišení * BC *. Zbytek razítka je mimo obal. Místa razítek jsou označena.

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail