Make your own free website on Tripod.com

Co odhalila jedna výstava poštovních známek v Polsku?

Ing. Ondruška, Ing. Král, Ing. Šrubař

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 142/2004

 

 

Náš vystavovatel vystavoval exponát předválečného Polska v Polsku na Evropské filatelistické výstave CUPRUM.Jury ale jeho exponát nehodnotila proto, že obsahoval padělek razítka na celistvosti se známkou 3 K  (Mi 45 a Fischer 47) s přetiskem POCZTA POLSKA z tzv. Krakovského, přetiskového vydání.

 

Jedná se o výstřižek cenného psaní, vyplacený polskou známkou s přetiskem POCZTA POLSKA 3K. Dokument je z dubna  roku 1919. Razítko pošty TESCHEN 2*CIESZYN 2/d je podle verdiktu jury padělkem. Jelikož padělek nebyl v exponátu označen jako padělek, proto exponát nebyl ani hodnocen. Vystavovatel se tak dočkal nemilého překvapení. Na podnět vystavovatele jsme si dali tu práci a razítko na celistvosti jsme porovnali s otisky téhož razítka na jiných dokumentech poštou prošlých z té doby.

 

 

Zjistili jsme skutečně mezi originály razítek a mezi padělkem na celistvosti řadu rozdílů. Rozdíly jsou ve tvaru i v rozmístění písmen na obvodu razítka, rozdíl je v rozlišovacím písmenu „d“ ve spodní části razítka, rozdíl je i v provedení hvězdičky mezi německým a polským názvem pošty v horní části razítka. Hvězdička na originálu razítka je dosti ledabyle provedena hlavně v místě křížení se paprsků hvězdičky. Zatím co na padělku je uprostřed hvězdičky v křížení kroužek, na originálech toto není. Za povšimnutí stojí i datumovka na padělku. Padělek má na můstku jen den a měsíc, zbytek jsou pomlčky a jen dvě. Kdyby se jednalo o chybné nastavení bez roku (dvojčíslí), schází zde prostor pro časový údaj na můstku razítka, který na originálech je.

 

Níže dva originály razítka na poštovních dokladech z roku 1912, tedy 7 let před vznikem padělku. Razítko s rozlišením „d“ již v r.1912 jevilo značné stopy opotřebení (je to původní, za Rakouska již několik let používané razítko). Padělek razítka vypadá ale skoro jako otisk nového razítka. Z řady razítek pro porovnání na celistvostech byl problém vybrat takový otisk, který by byl celý a ještě výrazný pro porovnání. Otázka je zde na místě v tom smyslu: „kdo měl na vzniku padělku zájem?“ To dnes již těžko vyřešíme!!!

 

 

 

Dvě celistvosti z mnohých pro porovnání. Obě jsou z roku 1912. Obě razítka TESCHEN 2 * CIESZYN 2 / d  (Typ G 137) dle Monografie čs.známek č.14, str. 213, katal.č.razítka 2418/5.

 

Zobrazená celistvost v Monografii č.5 na str.258, obr.212 je totožná s první celistvostí. Na této celistvosti je tedy padělek razítka a je bezcenná.

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail