Make your own free website on Tripod.com

Mezinárodní letecká pošta KRAKOV-VATIKÁN ze 16. října 2003 zorganizovaná u příležitosti 25. výročí pontyfikátu                                   papeže Jana Pavla II.

 

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 142/2004

 

 

  

 

 

Známky na zásilkách jsou znehodnoceny příležitostným razítkem pošty KRAKÓW 1 s datem 16.10.2003. Razítko má text: MIĘDZYNARODOWA POCZTA SAMOLOTOWA XXV LAT PONTYFIKATU OJCA ŚWIĘTEGO. Zásilky mají ještě obdélníkové, 3-řádkové razítko s textem: PRZEWIEZIONO NA TRASIE / KRAKÓW-WARSZAWA KPL R-W-R 2/1 / REJSEM LO 311 DO RZYMU. Na obou ukázkách se jedná o prioritní zásilky Poste restante.

 

 

Na zadní straně zásilek je razítko pošty Vatikán s textem: IOANNES PAVLVS II  ANNVM XXV  PONT.ABSOLVIT * 16.X.2003 / POSTE VATICANE. Uprostřed razítka je žehnající papež. Razítko je oválné, má rozměry 37 a 43 mm. Takto označené zásilky byly pak doručeny zpět na adresu vyznačenou na zadní straně zásilky. Korespondenční lístek na předcházející straně byl vytištěn speciálně pro tento účel.

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail