Make your own free website on Tripod.com

Další doklady raného (dříve než uváděného, úředního, oficiálního) použití polských známek s přetiskem S.O.1920

 

Ing. Jan Kypast

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 142/2004

 

 

V Syreně č. 139 jsem zpracoval dosavadní známé rané použití polských plebiscitních známek. Nedávno jsem získal sbírku Těšínska 1918-1920 ve které bylo několik raných celistvostí, které jsou sestaveny opět do tabulky .

 

Expediční pošta        Datum             Poznámka                                                       .

Těšín 2                    26.3.1920          pohlednice poslaná do zahraničí (Čehy)

Bielsko 1                  27.3.1920          R-zásilka do Moravské Ostravy (cizina)

Těšín 2                    1.4.1920            koresp. lístek poslaný do Opavy(cizina)

 

 

 

Přední a zadní strana první zásilky – pohlednice, poslané z Těšína do Rokycan 26.3.1920. Jedná se o nefilatelistické použití. Na pohlednici jsou zajímavé údaje osoby, která vyjela 25.3.1920 v 10,55 h. z Prahy, do Bohumína přijela 26.3.1920 v 7,30 h. a v 9,00 h. již byla v Těšíně, který tehdy celý patřil Polsku. Na zásilce je použita známka 15 fen. polská s přetiskem S.O. 1920. Tarif odpovídá sice polské, vnitrostátní poštovní přepravě, i když zásilka byla poslána do ciziny. Expediční razítko patří poště Těšín 2 (pošta je dnes v Českém Těšíně u vlakového nádraží). Razítko je ještě rakouské s textem německo-polským.

 

 

Druhá zásilka – firemní korespondence, doporučený dopis. Dopis má zajímavou frankaturu. První dvě známky zleva a známka dole jsou bez přetisku, polské známky 20, 25 a 5h. Dvě pravé horní známky po 25 h (olivová)) s přetiskem S.O. 1920, polské. Celkové porto ve výši 1 Mk odpovídá tehdejšímu tarifu do zahraničí (50 fen. dopis + 50 fen.příplatek DOPORUČENĚ). Sazba 1,00 + 1,00 platila na Těšínsku až od 1.6.1920. R-nálepka je původní, rakouská, žlutočerná. Expediční razítko pošty Bielsko 1 je německo-polské, ještě rakouské s datem 27.3.1920. Zásilka je poslána z Bielska do Moravské Ostravy.

 

Třetí zásilka je korespondenční lístek (polský) s natištěnou známkou 15 h. Dofrankováno známkou 15 fen. s přetiskem S.O.1920. Expediční razítko pošty Těšín 2, německo-polské, ještě rakouské. Datum na můstku 1.4.1920. Porto 30 fen. odpovídá tarifu za korespondenční lístek do zahraničí. Příjemce lístku je filatelista. Zásilka je poslána z Těšína do Opavy. Pošta Těšín 2 je dnešní pošta u nádraží v Českém Těšíně, v době podání zásilky patřilo Polsku.

 

 

Přední a zadní strana třetí zásilky poslané z Těšína do Opavy 1.4.1920.

 

Potvrzuje se zde to, co bylo poprvé publikováno v Monografii díl. 5 v roce 1998. Oficiální datum vydání polských plebiscitních známek s přetiskem S.O.1920 je v Polsku uváděno 15.4.1920. Známky podle zachovalé korespondence byly ale v poštovním provozu více než čtrnáct dnů před tímto datem. Jejich distribuce na Těšínsku měla rovněž určitě i politický podtext.

 

Filatelisticky nejzajímavějšími doklady se stávají ty zásilky, které mají otisk poštovního razítka ještě z března 1920!!  Zajímavé jsou ale i ty dubnové před datem 15.4.1920!                                                      

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail