Make your own free website on Tripod.com

Provizorní razítka na zásilce z pošty Turońsk z 1.6.1946 s vojenskou cen-zurou, číslo cenzury 3025

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 142/2004

 

 

Vojenské cenzuře pošty v Polsku po II. světové válce jsme se v Syreně nejednou věnovali. Tato problematika byla souhrnně zpracována v Syreně č.110. Dne 7.12.1944 byly vydány Ředitelstvím Obvodu pošty a telekomunikace v Lublině na již osvobozeném polském území přísně tajné instrukce o cenzuře zásilek, která bude následovat. Dekretem PKWN ze dne 28.12.1944 byla následně vojenská cenzura zásilek legalizována na celém postupně osvobozovaném území. Cenzura postupně prošla třemi podobami:

1.     cenzurní razítko mělo nahoře orlici, pod ní nápis SPRAWDZONO PRZEZ / CENZURĘ WOJSKOWĄ + čísla cenzur od 1 do 2200 ;

2.     od 1.2.1946 se objevil nový typ cenzurních razítek v podobě kruhu s nápisem uvnitř: R.P./ číslo cenzury/U.C. Tento typ cenzurních razítek nacházíme na zásilkách do 30.4.1946 ;

3.     cenzurní razítko se skládalo jen ze 4-ciferného čísla. Tyto cenzurní razítka se objevují na zásilkách od počátku května 1946. Tato cenzura byla zavedena a její obsah upřesněn Dekretem Rady ministrů z 9.4.1946 .

 

 

Zásilka s vojenskou cenzurou 3025, expediční pošta Turońsk s  němým, znárod-něným německým razítkem s datem na můstku –1.6.46 –0.

 

Turońsk patřil pod  Mysłakowice (Zillertal Erdmannsdorf) v Ředitelství ob-vodu pošty Wrocław. Pošta Turońsk měla po osvobození celkem dvě provizorní razítka. V literatuře jsou uvedena jako: a)Turońsk P cz 20x4 II.46 II O2 p/c. Druhé razítko je označeno jako b) Turońsk Z f 28x5 III.46 II.O2 p/c. Naše provizorní razítko na zásilce je to druhé. První provizorní razítko bylo složeno z písmen ruční tiskárničky a v provozu bylo od února 1946, druhé razítko bylo zhotoveno již odborně (vyrobeno rytcem) a v provozu bylo od března 1946. Otisk Turońsk (fialový) má rozměr 28 x 5 mm. Kovové razítko s datem je upraveným (znárodněným) razítkem německým, kde byly odstraněny z mezikruží všechny původní nápisy a ponechány jen neškodné údaje pro datum na můstku. Razítko je dvoukruhové (průměry 28 a 18 mm). Zásilka je poslána do zahraničí, podle toho je i tarif 6 zł, známka je ze série „Varšava žaluje“. Zásilku jsem vyměnil za zásilku publikovanou v Syreně č. 110 na str.19 s provizorní poštou OPAWICE (napsáno ručně vč.data přes známku) poslanou v r.1946 do Československa s vojenskou cenzurou č.3151. Provizorka z pošty OPAWICE se hodila do sbírky kolegovi J. Lehmannovi. Dal mi tedy za můj dopis stejně hodnotný dopis jiný. Jemu to pomohlo a mi to bylo celkem jedno, protože se na tuto oblast nespecializuji. Vyměněná zásilka je ale natolik zajímavá, že jsem se rozhodl ji v Syreně publikovat. Problém byl s xerem. Obálka je tmavohnědá, razítka Turońsk a razítko cenzury je fialové a na xerokopii toto vycházelo buď moc černé nebo zase skoro neviditelné. Ale pan Feber si s tím nakonec přeci poradil. Obě čísla cenzur 3151 i 3025 jsou podle tabulek v Syreně č. 110 známá. Obě zásilky jsou ale zajímavé jako zásilky provizorní.                                             

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail