Make your own free website on Tripod.com

Dobročinná známka 1& 2 zł. vydání z 3. 2.1945 s doplatkem na pomoc obětem Varšavského pvstání

 

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 144/2005

 

 

Známka byla vytištěna ocelotiskem v tiskárně Thomas De la Rue & Co Ltd. v Londýně. Papír známky je bezdřevý, bílý. Perforace ZR 11 3/4. Katal.č.21 /U338. Ceny dle katalogu Fischer 2004 (str.72): nerazítkovaná známka ** 20 zł., razítkovaná známka 25 zł., Na zásilce 150 zł., na FDC 35 zł. (známka byla po prve oficiálně použita na FDC). Od známky existují i barevné zkoušky, a to modrá, černozelená, červeně karmínová a tmavě pomerančová. Náklad známky byl 105.000 kusů. Známka byla z  poštovního provozu stažena dne 11.7.1945.

 

Poštovní použití známky bylo v souladu dle Mezinárodní poštovní konvence. Emigrační polská vláda v Londýně stanovila poštovní agentury na vojenských a obchodních lodích Polska, které měly právo manipulace s poštovními zásilkami. Poštovní agentury měly podle konvence právo přijímat veškerou obyčejnou i doporučenou korespondenci v době pobytu polských obchodních lodí na otevřeném moři a stejně tak na válečných lodích. Totéž platilo i pro každý přístav v době kotvení příslušné lodi. Ke známkám k tomuto účelu vydaným patří i známka katal.č.21. Je právě poslední jedenadvacátá z vydaných (Monografie polských známek díl III., str.751, vydání RUCH Varšava 1962).

 

Platný tarif pro tyto zásilky byl polským zahraničním tarifem platným před II. světovou válkou v Polsku (ke dni 1. 9. 1939). V přepočtu na anglickou měnu se 10gr. rovnalo 1 penci. Zásilky byly odesílány následujícím způsobem: poštovní agentury na lodích na zásilky orážely vlastní, k tomuto účelu specielně zhotovená razítka. Pošta Poláků na anglickém území mohla ale takto narušit anglickou státní suverenitu. Anglická vláda se proto dohodla na určitých mimořádných ústupcích. Polští vojáci pobývající na území Velké Británie měli takto možnost využít i na území Anglie jejich poštovních služeb 4x v roce (Vánoce, Velikonoce, 3.5. /Den vyhlášení polské konstituce/ a 11.11. /Den polské nezávislosti/) .

 

Obálky a dopisnice s adresou a vylepenými k tomuto účelu známkami nebo jen s adresou a připojenou příslušnou sumou v penězích na poštovní poukázce (Postal Order) byly sbírány v polských vojenských střediscích. Zásilky byly pak posílány do Poštovní sekce  při Ministerstvu průmyslu, obchodu a námořní dopravy. Poštovní sekce na zásilky bez známek  známky nalepila a předala je nejblíže kotvící polské lodi v některém přístavu. Poštovní sekce zároveň prováděla cenzuru zásilek a přes Anglickou poštu posílala zásilky dále adresátům. Vydané instrukce pro provoz pošty však nebyly vždy přesně dodržovány. Proto Poštovní oddělení při Ministerstvu obchodu vydalo dne 6.3.1944 nařízení (L. dz.221 PP) ve kterém se připomínalo, že:

 

1.     posílání zásilek se může uskutečnit ve výše uvedených  termínech  4x v roce;

2.     korespondence musí být odesilatelem předána poštovnímu důstojníkovi;

3.     posílat lze poštu na adresy ve Velké Británii a do neutrálních zemí mimo Švédska (na ně bylo jen letecké spojení). Bylo upozorněno na to, že zásilky posílané do Švýcarska jsou kontrolovány Německem;

4.     mimo území Velké Británie se nesmí posílat barevné pohlednice a fotografie;

5.     poštovnímu důstojníkovi je třeba při podání zásilky zaplatit příslušný poštovní tarif při čemž na zásilky mohly být vylepovány i celé série k tomuto účelu vydávaných známek;

6.     “polské zásilky“ se nesmí vhazovat do veřejných poštovních schránek ve Velké Británii. Bylo by to narušením suverenity Velké Británie ! Kdo tak učiní proti upozornění, bude brán k zodpovědnosti;

7.     dopisy z důvodu následné cenzury nesmí být zalepeny;

8.     na téhož adresáta smí být vyslány najednou jedním odesilatelem nejvýše dvě zásilky. Posílat prázdné obálky jen s adresou se zakazuje.

 

Polské lodi obchodního námořnictva (Polska Marynarka Handlowa) měly následující čísla:

 

 1) m/s Morska Wola              12) s/s Tobruk                     25) s/s Paderewski (potop.)

 2) s/s Lublin                          13) m/s Stalowa Wola          27) s/s Narwik

 3) m/s Batory                        14) s/s Poznań                     33) s/s Kromań

 4) s/s Katowice                     15) s/s Lechistan                  35) s/s Białystok

 5) m/s Sobieski                     17) s/s Wilno                       36) s/s Lech

 6) s/s Kraków                        18) s/s Śląsk                        39) s/s Hel

 7) s/s Lwów                          19) s/s Modlin (potopen)      49) s/s Piłsudski

 8) s/s Zagłoba (potopen)        20) s/s Wisła                        52) m/s Borysław

 9) s/s Kmicic                         21) s/s Lewant                     72) s/s Kielce

10) s/s Kordecki                     22) s/s Bałtyk                       77) s/s Narocz

11) m/s Rozewie(potopen)      24) s/s Puck (potopen)         81) s/s Kościuszko

 

Polské válečné lodi měly následující čísla:

  1) Piorun                              14) Dzik                               27) Wilk

  3) Dragon (potopen)             17) Garland                          33) Ślązak

  4) Conrad                            20) Orkan                             96) Kujawiak (potopen

  7) Krakowiak                        21) Błyskawica                     16.6.1942)                                                

12) Burza                               25) Sokół                                

                    

 

Chybějící čísla agentur obchodních i válečných lodí nebyla uvedena do provozu.

 

Kolega Miroslav Česal nám poslal obálku ze zásilky, která byla poslána do Indie. Datum na zásilce je –7 XI 194?, číslo lodi asi O1. Pak by to bylo posláno z obchodní lodi m/s Morska Wola. Rok v datu, kdyby to bylo v pořádku, by mohl být je 1945 (známka byla vydána 3. února 1945). Je tam ale výrazně měsíc „XI“, ale v r.1945 v listopadu již známka neměla poštovní platnost. Zásilka je proto podezřelá! Jestliže doba platnosti známky podle literatury je skutečně do 11.7.1945, nemůže mít razítko v datu měsíc „XI“!!  Zahraniční předválečný tarif v Polsku byl: dopisnice 25gr., dopis do 20g 55gr., za každých dalších 20g + 30gr. Příplatek DOPORUČENĚ  45gr. .

 

Zásilka poslaná do Indie se dvěmi známkami 1+2 zł., katal.č.21.

 

 

 

Nahoře jsou dvě ukázky razítek polských válečných lodí s číslem 1 (Piorun) a 3 (Dragon). Vlevo je pak razíko polské obchodní lodi s číslem 10 (s/s Kordecki). Existují i doporučené zásilky. Na tyto byly používány R-razítka Viz ukázka vlevo dole. R-razítka jsou buď s textem „POLSKA MAR.WOJENNA / AGENCJA POCZTOWA“ jak to je na obrázku dole nebo jen s textem „POLSKA MAR./AGENCJA POCZTOWA“.

 

 

Vyobrazená razítka agentur na předcházející straně (1 a 3 od vojenských lodí a 10 obchodní lodi) mají rozměry 51 x 30 mm. Rozměr R-razítka je 56 x 21 mm. Razítka převzata z Katalogu polských příležitostných razítek, sešit č.1 (1919-1944), autor Andrzej Myślicki. Razítka agentur mají katal.č. 41 001, 41 002 a 41 004. R-razítko má katal.č.41 003. Druhé R-razítko s pozměněným textem katal. č.41 005 není v publikaci zobrazeno.

 

Při přefrankování zásilky nad tarif se tato oceňuje následujícím způsobem: K součtu ceny známek na zásilce jako razítkovaných se připočítá + 10 %. Známka katal.č. 21 byla na přepážkovém archu o 100 kusech známek (10x10). Známku navrhl pilot poručík A.Horowicz, vyryl Wł.Vacek. Doplatek 2 zł. byl určen na fond pro sirotky po bojovnících ve Varšavském povstání (1.8. – 3.10.1944). Článek podle Monografie polských známek díl III pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL.

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail