Make your own free website on Tripod.com

Těšín, významné město Rakousko-Uherska

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 144/2005

 

 

Těšín měl za Rakousko-Uherka a za I. světové války pro Rakousko-Uhersko velký význam. Bylo to město s velmi početnou vojenskou posádkou. Město bylo pro RU i jinak důležité. Od 9.XI.1914 do ledna 1918 zde bylo Hlavní velitelství generálního štábu pro východní frontu, které zde bylo přemístěno z Nowého Sącze. Ve městě pobyl celkem čtyřikrát i sám rakouský císař František Josef I., který Těšín navštívil v létech 1851, 1880, 1890 a 1906.

 

1)     První reprodukce pochází z jeho návštěvy Těšína dne 2.9.1906. Císař je na schodišti kostela Ježíšova. Návštěva byla tehdy spojena s manévry rakouské armády, které se konaly v té době v okolí Těšína.

 

 

2)     Druhá reprodukce: v Těšíně byl německý císař Vilém II a arcikníže Bedřich. Na reprodukci jsou zachyceni na zámku v Těšíně. V Těšíně bylo dále sídlo Hlavního štábu rakousko-uherské armády, což mělo usnadnit vedení války společně s Německem proti Rusku. Německý Hlavní štáb rakousko-uherské armády měl sídlo v nedaleké Pszczynie. Proto byli v Těšíně často i nejvyšší představitelé obou států. Snímek je z r.1915.

 

 

 

3)     Třetí snímek představuje Gymnázium arcivévody Albrechta na náměstí Arcivévody Rudolfa. Budova byla postavena v letech 1908 až 1909 podle návrhu architekta Alberta Dostála. Za I. světové války zde byl Hlavní štáb vrchního velení rakousko-uherské armády. Dnes je to Lyceum A.Osuchovského. Snímek je z roku 1915.

 

 

 

 

Použité snímky z publikací:

·        “Těšín a Český Těšín na starých pohlednicích a fotografiích“,

·        „Český Těšín 50. let městem“ a „Cieszyn, przewodnik 1993“.

 

Za reprodukce pro Syrenu děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI.

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail