Make your own free website on Tripod.com

Použití plských známek s přetiskem SO 1920 na doporučené zásilce  dokonce z 19. 3. 1920 !

 

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 145/2005

 

Problematice polských známek s přetiskem SO 1920 na zásilkách před jejich oficielním vydáním (15.4.1920) jsme se věnovali již v Syreně č.139 na str.12-18 a v Syreně č.142 na str.2-5. Dnes díky panu Luboru Kuncovi Vám můžeme ukázat doporučenou zásilku dokonce z 19.března 1920, tedy bez 4 dnů měsíc před oficiálním vydáním známek.

 

 

Jedná se o doporučenou zásilku poslanou z pošty Těšín 2 (dnes Český Těšín u nádraží) 19.3.1920 do Karlových Varů. Dopis patří sběrateli A. Welvaartovi z  Nizozemí. Pan Welvaart o našem zpravodaji ví a s publikací dopisu v Syreně souhlasí. Těší se také na výtisk Syreny s jeho dopisem, až mu jej po vydání pošleme.

 

Na dopise je 5 kusů polských známek s přetiskem S.O.1920. Jsou to známky nominálních hodnot 50, 25, 15, 10 a 5f, tj. celkem 1,05 M. Tarif za dopis váhy do 20 g činil v období od 1.2.1920 do 15.4.1920 50f, příplatek DOPORUČENĚ také 50f, celkem 1M. Přeplaceno tedy  5f. Expediční razítka pošty TESCHEN 2/CIESZYN 2/c s datem na můstku 19 III 20-4. Pana Welvaarta do Nizozemí a pana Lubora Kunce touto cestou srdečně zdravíme. Díky!

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail