Make your own free website on Tripod.com

Pokračování publikace zajímavých reprodukcí pohlednic ze starého Těšína

 

O. Šrubař

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 145/2005

 

Těšín byl před první světovou válkou a v jejím průběhu významným místem pro vedení války na „východní frontě“, a to ať silou vojenských posádek nebo sídlem významných vojenských institucí. Proto také řada zásilek publikovaných v Syreně měla vazbu na Těšín. V Syreně č.144 jsme publikovali 3 snímky, které tento význam dokumentovaly. Dnes přinášíme další.

 

1.     První reprodukce představuje celkový pohled na pěchotní kasárny na dřívější ulici arcivévody Evžena a na ulici Posádkové (dnes  W. Sikorského). Tyto objekty byly dány do provozu v roce 1896. Na počest majitele Těšínského knížectví a vrchního velitele rakouského vojska  kasárny nesly jméno arcivévody Bedřicha. Snímek je z roku 1900.

 

2.     Druhá reprodukce ukazuje hlavní budovu kasáren arcivévody Bedřicha na Krieghammerové ulici. Byl zde štáb 100. pěšího pluku, dále okresní doplňovací velitelství, administrativa a intendantura. Byly zde i byty vyšších důstojníků a důstojnické kasino. Snímek pochází z roku 1905.

 

3.     Třetí reprodukce zobrazuje vstupní bránu kasáren arcivévody Bedřicha, která byla vedle hlavní budovy. V roce 1910 čítala posádka v Těšíně téměř 2.000 vojáků, z toho asi 70 důstojníků. Velitelem 100. pěšího pluku byl major Ferdinand Böh von Rostkron (poznámka webmastera: velitelem 100. pěšího pluku se stal později plk. Heinrich Trichtel). Snímek je z roku 1910.

 

 

 

 

4.     Čtvrtá reprodukce představuje kasárny pěšího pluku územní ochrany (poznámka webmastera: 31. pluk Landwehru) na Posádkové ulici. Byly vedle pěchotních kasáren, ale byla to jiná, samostatná vojenská instituce. Skládaly se ze dvou částí:  z horní na Posádkové ulici a z dolní na tzv. Sokolovicích (dnes ul. I. Kraszewského). Snímek je z rokou 1917.

 

 

 

5.     Pátá reprodukce představuje kasárna územní ochrany na Sokolovicích. V prvním objektu bylo velitelství 31. pluku územní ochrany (Landwehr) zorganizované v roce 1901. Dále tam byly kanceláře, velitelství a důstojnické kasino. Ve druhém objektu byla mimo jiné i tělocvična. Snímek vznikl kolem roku 1912.

 

 

6.     Poslední reprodukce představuje pohled do důstojnického kasina 31. pluku územní ochrany. Dnes je to aula Střední zemědělské školy, která budovu zdědila po zemědělských školách, které v objektu sídlily od roku 1922. Snímek byl pořízen kolem roku 1912.

 

 

 

Snímky z publikací:        „Těšín a Český Těšín na starých pohlednicích a fotografiích“

                                      „Český Těšín – 50.let městem“

                                      „Cieszyn-przewodnik 1993“

 

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail