Make your own free website on Tripod.com

Dolní Bludovice: pošta, kde se po roce 1918 nejdéle zachoval česko-polský název na razítku

 

 

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 146/2005

 

 

Po roce 1918 používaly pošty na Těšínsku většinou razítka z období Rakousko-Uherska s německo-polskými nebo německo-českými, ale také česko-německými názvy. Některá razítka, většinou česko-německá byla znárodněna v tom smyslu, že německý název byl na razítku prostě odstraněn. Příkladem může být razítko pošty DITTMANSDORF/DĚTMAROVICE. Většina razítek německo-polských znárodněna nebyla a zůstala v použití v původním stavu až do r.1920 (například pošty Fryštát, Darkov, Bohumín a jiné).

 

Kuriozitou je razítko pošty v Orlové, kde z německo-polského razítka byl německý název odstraněn a polský název byl zásahem do polského textu razítka „počeštěn“ tak, aby z něj byl název český (viz Monografie Díl 16/l katal.č.1683, razítko číslo 4a). Psali jsme o tom i v Syreně v článku o razítkách Orlové.                

 

Po roce 1920 došlo k vyřazení rakouských, dvojjazyčných razítek a tato byla nahrazena  razítky s iniciály „Č.S.P“ jen s českými názvy, vyjímečně s názvem česko-polským (například razítko pošty Dolní Bludovice). Raritou je zde opět razítko pošty v Orlové. Původní razítko typu M 41 česko-polské s iniciály Č.S.P. (ORLOVÁ * ORŁOWA/Č.S.P.), které bylo na poštu dodáno, bylo asi pracovníky pošty ihned upraveno tak, že polský název byl na razítku odstraněn od prvopočátku. Razítko bylo takto „znárodněno“. Na poště v Orlové musel být asi někdo, kdo měl Poláky ve zvlášť „velké lásce“. S něčím podobným jsme se na jiné poště nesetkali. Původní razítko M 41 s vylomeným polským názvem bylo na poště používáno až do roku 1925. Souběžně již v roku 1920 bylo na této poště v použití jiné razítko M 41 jen s českým názvem. Obě razítka pak byla na poště souběžně používána v období 1920-1925, kdy byla nahrazena jen českým razítkem M 45.

 

V roce 1930 byla razítka na poštách definitivně nahrazena novými razítky typu M 45 s jen českými názvy. Bylo tomu tak i  na poště Dolní Bludovice. Ve druhé polovině roku 1938 byla na některých poštách na Těšínsku  opět zavedena česko-polská razítka Typu M 50 (Fryštát, Darkov, Dolní Bludovice, Louky, Ropice, Třinec a jiné). Tato razítka jsou dnes velmi vyhledávána pro jejich krátkou dobu použití od poloviny července 1938 do počátku října 1938, kdy byly tyto pošty zabrány Polskem. Ne všechny pošty na Těšínsku měly v použití razítka typu M-50 česko–polská. Například pošta v Těšíně je neměla. Razítka Typu M 50 byla po polském záboru nahrazena razítky polskými a po necelých 11 měsících po 1. 9. 1939 až do osvobození v roce 1945 razítky německými. Polskem zabrané pošty v Československu  roku 1938 se po prohrané válce s Německem staly po 1.9. 1939 součástí Velkoněmecké Říše.

 

Zásilka s razítkem M 44, dvojjazyčné, česko-polské, DOLNÍ BLUDOVICE * BŁĘDOWICE DOLNE * Č.S.P., v použití bylo do roku 1930. Datum na můstku razítka je –3.IX.24.-. Za ukázku děkujeme Władysławowi OWCZARZEMU z Karviné. Škoda, že razítko není výrazněji na zásilku otištěno.

 

 

Pošta Dolní Bludovice po r.1918 používala tato razítka:

1)     DOLNÍ BLUDOVICE * DOLNE BŁĘDOWICE* Č.S.P /a. Razítko typu M 43, kde Č.S.P. je v dolní části mezikruží razítka. Razítko bylo v použití 1919-1920.

2)     DOLNÍ BLUDOVICE * BŁĘDOWICE DOLNE * Č.S.P. s rozlišením „a“ nebo „b“, typu M 44. Iniciály Č.S.P. jsou v kruhové úseči nad můstkem razítka. Razítka byla v použití od r.1920 do r.1930. Toto razítko je na naší ukázce.

3)     DOLNÍ BLUDOVICE *** s rozlišením „a“ nebo „b“ v použití 1930-1938 a s rozlišením „c“ v použití 1928-1938. Razítka jsou typu M 45. Text je jen český.

4)     DOLNÍ BLUDOVICE * DOLNE BŁĘDOWICE / s rozlišením „a“, „b“, „c“. Razítka Typu M 50 v použití od července do října 1938.

 

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail