Make your own free website on Tripod.com

Dvě zajímavé zásilky se známkami SO 1920

 

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 147/2005

 

 

 

První nám poslal na ukázku k článku o razítkách Orlové a Doubravy sběratel z  Německa. Zásilka je „rozpáraná“, aby se ukázala přední i zadní strana doporučeného dopisu poslaného z Orlové 19.5.1920 do Doubravy. Na přední straně zásilky nahoře je expediční razítko pošty ORLOVÁ. Jedná se o razítko ORLOVÁ * Č.S.P.*/b s datem na můstku 19.V.10-6 katal.číslo 1684/2 (viz Monografie čs.známek Díl 17/I str.433). Razítko má na můstku chybně nas-tavený rok „10“ místo „20“. Razítko je Typu M 41 a je známo s rozlišením „b“, „c“ a „d“. Na poště bylo v použití od r.1920 do r.1938. Na zadní straně zásilky bylo nalepeno 8 kusů známek série Hradčany 10 hal. s přetiskem SO/1920. Přes známky jsou tři otisky razítka pošty v Orlové z přední strany s datem 19.V.10-6. Nad známkami je otisk příchozího razítka pošty v Doubravě. Razítko je podle Monografie Díl 17/1 str. 184 Typu M 44. Katal.č.474/1 DOMBROVÁ*DOM-BROWA*/a. Jedná se o česko-polské razítko s iniciály Č.S.P. v horní úseči nad můstkem. Razítko je známo s rozlišením: “a“(v použití 1920-1925), „b“(v použití 1920-1921) a „c“ ( v použití 1920-1925). Datum na razítku je 20.V.20.--. Zde je již rok proti razítku Orlové správný.

 

 

Pošta Doubrava v období 1920-1938  používala ještě tato razítka:

·        474/2 DOMBROVÁ*Č.S.P.*Č.S.P./b v použití 1921-1925 Typ M41, jedno Č.S.P. je v mezikruží, druhé Č.S.P. je v kruhové úseči nad můstkem;

·        474/3  DOMBROVÁ*Č.S.P.*/d v použití 1921-1925 Typ M 41;

·        474/4  DOUBRAVA ***/ „a“, „b“, „c“, „d“ Typ M 45 v použití 1925-1938.

 

Razítko Typu M 50 (česko-polské) v použití na této poště z r.1938 není známé. Problematice razítek Doubravy byl věnován článek v Syreně 146.

 

 

Pan Lubor KUNC nám poslal druhou ukázku: zásilku se známkami SO, ale polskými, expediční razítka pošty  TESCHEN 2/CIESZYN 2/c s datem na můstku 10.V.20.XII- . Razítko je podle Monografie díl 14 str. 213 vedeno pod kat. číslem 2418. Toto razítko je známo s rozlišením „b“, „c“ a „d“ a v použití bylo ještě za Rakousko-Uherska od roku 1906. Zásilka je poslána z Těšína 2 (dnes pošta u nádraží v Českém Těšíně) do Turnova. Frankatura je polskými známkami s přetiskem SO / 1920 v nominálních hodnotách: 5, 10, 15, 25 a 50f. Za ukázky moc děkujeme.

 

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail