Make your own free website on Tripod.com

Výskyt celistvostí s polskými SO známkami

 

Ing. Jan Kypast

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 147/2005

 

 

Mnohaletý kontakt s vynikajícím filatelistou a badatelem panem Oldřichem TOVAČOVSKÝM  mi umožnil seznámit se i s historií sběratelství československých plebiscitních známek a celistvostí. Již ve dvacátých a třicátých letech minulého století významní ostravští sběratelé shromáždili tehdy aktuální plebiscitní celistvosti. Byli to stavební rada ing.Jan Weiss a architekt Jóža Dvořák. Díky jejich prozíravosti se zachovalo relativně dost československých plebiscitních celistvostí, které byly i podkladem pro zpracování Monografie československých známek č. 5.

 

Jaká byla ale situace v sousedním Polsku? I zde byly vydány plebiscitní známky (oficielně 15.4.1920), ale komplexní informace o nich se objevovaly jen sporadicky. Větší publicity v České republice se jim dostalo v kapitole 9 zmíněné Monografie. V polských monografiích a katalozích je uveden pouze soupis pošt Těšínského Slezska a katalogizace polských plebiscitních známek.

 

Povzbuzen úspěchem Monografie vydané v roce 1998 jsem se začal o polské známky SO více zajímat právě z hlediska jejich poštovního použití. Dotazy u sběratelů a obchodníků jak v českých zemích, tak v Polsku jsem získal zajímavé informace které lze shrnout takto:

·        zachovalých celistvostí je zlomek proti zachovalým českým celistvostem,

·        objevují se velmi sporadicky, většinou jen z pošty CIESZYN 1 a 2 a BIELITZ,

·        není zpracována žádná statistika o četnosti výskytu na jednotlivých poštách,

·        teoreticky se mohou vyskytnout tyto celistvosti z obou částí Těšínského Slezska na 41 poštách (12 pošt z toho připadlo ČSR, zbytek Polsku),

·        doloženo je k 25.6.2004 použití na 22 poštách a jedné vlakové poště (2 druhy razítek)

 

Týmovou prací českých a polských sběratelů-filatelistů jsem získal maximum informací o četnosti a výskytu a vytvořil jsem tabulku, kterou tímto předkládám čtenářům Syreny.

 

Závěr:

Přál bych si, aby tato první vlaštovka komplexního pohledu na celistvosti s polskými plebiscitními známkami umožnila získat více informací a výskytu tohoto materiálu i na jiných poštách, než těch, jejichž výskyt je již uveden v tabulce.

 

Čtenáře Syreny tímto  prosím o pomoc a spolupráci. Informace o výskytu s případnými fotokopiemi nebo xerokopiemi zajímavých celistvostí zašlete prosím na adresu do redakce Syreny předsedovi Klubu polské známky na kterého  máte vši-chni spojení.

 

Nakonec bych chtěl ještě poděkovat panu Mgr. Manterysovi za jeho pomoc při sběru statistických dat.

 

Statistická četnost výskytu polských SO (stav k 25. 6. 2004)

 

pošta

Dopis,

celinová

obálka

R-dopis

REX

Dopis

Koresp.

lístek,

pohled

R kor.

lístek,

R pohled

Ústřižky průvodek

Ražené

známky

cca.

Cieszyn 1

9

9

1

15

6

1

6

Cieszyn 2

8

2

-

16

-

-

5

Bielitz 1

4

5

-

6

1

-

-

Bielitz 2

-

2

-

-

-

-

-

Bielsko Stare

1

1

-

-

-

-

-

Darków

1

1

-

2

-

-

-

Dziedzice

-

-

-

4

-

-

-

Frysztat

1

3

-

2

-

-

-

Jabłónków

3

-

-

3

-

-

-

Nawsie

-

-

-

1

-

-

-

Lutynia Niemiecka

-

-

-

-

-

-

4

Piotrowice

1

-

-

1

-

-

-

Pruchna

-

-

-

1

-

-

-

Rudzica

-

-

-

1

-

-

-

Skrzeczóń

-

-

-

-

-

-

1

Trzyniec

-

-

-

2

-

1

-

Wędrynia

1

-

-

-

-

-

-

Wisła

-

-

-

2

-

1

-

Vlaková pošta Bielitz -Hullein 73

1

-

-

1

-

-

-

Ustróń

-

-

-

7

-

-

-

Goleszów

2

-

-

-

-

-

-

Jaworze

-

1

-

-

-

-

-

Skoczów

-

-

-

-

-

-

1

Celkem

32

24

1

64

7

3

17

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail