Make your own free website on Tripod.com

Nálepky devizové kontroly na zásilkách z Polska

odeslaných před 2. svět. válkou

 

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 148/2005

 

 

Nálepky mají černý text v černém rámečku. Text je polsko-francouzský ve 4. řádcích: Kontrola dewizowa /przeprowadzona/Controle de devises/effectué.   Rámeček nálepky má rozměr 35x15 mm. Papír nálepky je šedožlutý až žlutý. Obyčejně je ještě přes nálepku otisk expedičního razítka příslušné pošty, odkud byla zásilka poslána. Následující ukázky jsou z let 1938-1939 a jsou poslány doporučeně do Československa, jedna dokonce do Protektorátu. Tarif za zásilku do 20g je 45+45gr. (základní poplatek + příplatek DOPORUČENĚ). Za každých dalších  20g + 30gr.Tento tarif platil od 1.10.1934 do 31.12.1938. Od 1.1.1939 pro Československo neplatil zlevněný tarif a platilo se za zásilky jako do ostatní ciziny (55gr. za zásilku do 20g). Příplatek doporučeně 45gr. a za každé 20g váhy zásilky navíc + 30gr. zůstalo až do vypuknutí války (1.9.1939).

 

1) R-zásilka poslaná 12.5.1938 do Jičína                                    

R-razítko ŁUCK 1a. Expediční razítka dvoukruhová s můstkem přesahujícím me-zikruží ŁUCK 1 *?*. Datum na můstku 12.5.38 – . Tarif za dopis 1,30 zł. (jako za ostatní cizinu bez slevy pro ČSR :  55gr.+Doporučeně 45gr.+30gr za dalších 20g). Stávalo se, že slevu pro ČSR pošty ignorovaly!!  Frankatura: série, katal. č. 294-297 (5+10+15+20gr.) + katal.č. 298 a 299 (25 a 55 gr.) Celkem 1,30 zł. Nálepka devizové kontroly vlevo od R-razítka. Přes nálepku není otištěno expediční razítko pošty.

 

 

 

2) R-zásilka poslaná na Slovensko do Velkých Levár 31.5.1938

R-razítko a expediční razítka pošty DRUSKIENIKI/a s datem na můstku 31 V 38.- - . Otisk expedičního razítka je na zásilku proveden  celkem 5x, z toho jednou i přes nálepku o provedené devizové kontrole. Vedle razítka přes nálepku o devizové kontrole je ještě parafa  toho, kdo za kontrolu zodpovídal. Razítko s můstkem přesahujícím mezikruží. Tentokrát je tarif na zásilce správný i se slevou pro ČSR (45gr. + 45gr. + 30 gr. za váhu nad 20g překročenou o dalších do 20g). Frankatura 2x50gr. (kat.č.287) + 20gr. (katal.č.297)=1,20 zł. .  Adresát zásilky na Slovensku nebyl, posláno do Brna XII, Palackého 24. O příchodu do Brna svědčí otisk příchozího razítka na zadní straně zásilky BRNO 12 (KRÁLOVO POLE) *Č.S.P.*/a s datem na můstku –3.VI 38-11.  Brněnské razítko je typu M 41. Rozlišení „a“ bylo v použití od 1921 do 1939. Razítka typu M 41 byla na poště v použití ještě s rozlišením „b“, „c“, „d“, „e“, „f“, „g“.  Na poště v té době byla v použití i razítka typu  M 45 s rozlišením „c“, „d“, „g“.

 

   

 

 

 

3) R-zásilka poslaná z Katowic do Moravské Ostravy 28.6.1939

Zásilka je poslaná již ne do ČSR, ale do Protektorátu. R-razítko KATOWICE 1. Expediční razítka dvoukruhová s můstkem nepřesahujícím mezikruží. Otisk ra-zítka na zásilce 5x, z toho 1x opět přes nálepku devizové kontroly. Razítko KATOWICE 1 * 2a* s datem na můstku 28 VI 39 20. Katowické razítko má prů-měry 24 a 17 mm a „silně“ připomíná československá razítka používaná po válce v ČSR. Vyplaceno známkami 2x15 gr. (katal.č.278) a 2x25gr. (katal.č.279). Známky s přetiskem „KOPIEC /MARSZAŁKA /PIŁSUDSKIEGO“. Na zásilce je ještě známka 10gr.(katal.č.281). Tarif celkem 90 gr. (45gr. + 45 gr.), setr-vačností i se slevou pro ČSR, která již právně neexistovala, i sleva pro ČSR byla zrušena 1.1.1939. Je zde vidět, jak na poště, dokonce tak velké jako je pošta v Katowicích, znali úředníci předpisy. Někdo na zásilku napsal červenou tužkou nad jménem adresáta Jindřich Janovský „clo“. Nakonec někdo další dole otiskl razítko „Bez cla“ ( v rámečku 56x18 mm, světle fialový otisk).

 

 

JE ZAJÍMAVÉ, ŽE STEJNÉ NÁLEPKY O PROVEDENÉ DEVIZOVÉ KONTROLE POUŽÍVALA POLSKÁ POŠTA JEŠTĚ I PO VÁLCE.

 

Cena zásilek jako celistvostí dle katalogu Fischer 2004:

1.     zásilka: smíšená frankatura 6 různých známek, nejdražší známka na dopise (kat.299) 2 zł. , z toho 50% + cena O známek (5x50gr.), celkem 1.zásilka 3,50 zł.

2.     zásilka: 2 známky 2 zł. z toho 50%=1 zł. + cena O známek 0,20+0,50 zł., cel-kem 2.zásilka 1,70 zł.

3.     zásilka: na dopise obě dohromady 15 zł., z toho 50%=7,50 zł. + 2x2 zł. a 1x50gr.=celkem 12 zł.

 

Dle materiálu Teodora WILCZKA pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL.

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail