Make your own free website on Tripod.com

Rakouský koresondenční lístek s přetiskem POCZTA POLSKA 15 hal použitý roku 1921

 

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 148/2005

 

Polská dopisnice s přetiskem POCZTA/POLSKA/ 15 hl./10 hal. Papír krémový, 10 hal. natištěná známka karmínová. Dopisnice s ozdobným rámem. Na natištěné známce „KORUNA“. Vlevo od známky nápis v 6 řádcích: „ÖSTERR. POSTVERWALTUNG/ADMINISTRATION/DES POSTES D´ AUSTRICHE/ KORRESPONDENZ-/KARTE/CARTE POSTALE“. Podle Polské Monografie je to 12 dopisnice z celkem 20 rakouských přetištěných. Nařízení Polské pošty o pro-vedení přetisků není známo. Jsou ale známa dvě nařízení, která přetisky legalizují. Jsou to:

1.     č.12158/I z 31.VII.1919 Dz. Urz. I 1919, č.6 pol. 11 a

2.     č.15799/I ze 17.V.1919 Dz. Urz.I 1919 č.8 pol. 13.

 

 

Nařízení hovoří o legalizaci použití přetisků na celém území Polska, nejprve o použití do odvolání, později do vyčerpání zásob. V našem případě odesílatel z Českého Těšína použil polskou dopisnici v poštovním provozu, když ji poslal do Bruntálu (Freudenthal in Schlesien). Tedy vnitrostátní československý poštovní styk. Zásilka je dofrankována československou známkou série Osvobozená republika 30 hal. Ke dni expedice zásilky byl tarif za dopisnici ve vnitrostátní přepravě 40 hal. Do tarifu tedy schází 10 hal. a pisatel je asi „nahradil“  15 hal. přetiskem polským. Je zajímavé to, že československá pošta toto bez problémů propustila a asi i doručila. Na zásilce není nic, co by svědčilo o opaku. Polskou dopisnici s přetiskem bylo možno použít (jako formulář), ale bylo třeba ji plně vyfrankovat podle platného tarifu známkou 40 hal.  Expediční razítko pošty ČESKÝ TĚŠÍN/c *Č.S.P.* typu M41 (Monografie 17/I str.157 katal.č.razítka 328). Razítka jsou známá s rozlišením „a“, „b“, „d“, „f“ s použitím 1920-1934, „c“ 1920-1934, „e“ 1920-1926 a „g“ 1921-1933. Jedná se tedy o zásilku „ke škodě pošty“. Za ukázku děkujeme kolegovi ing. Kypastovi .

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail