Make your own free website on Tripod.com

Doklad ze Šnejdárkova tažení v roce 1919

 

Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 149/2005

 

 

Polské území bylo bojem obsazeno československým vojskem v období od 26. 1. 1919 do 25. 2. 1919. Problematice jsme se již v Syreně několikrát věnovali. Poštovních dokladů z té doby se zachovalo velice málo, proto každý další nález je vzácný. Vojenské akci z československé strany velel plukovník Šnejdárek, proto bývá také po něm nazývána. Vojenský postup byl na Polsko zahájen 23.ledna 1919. Dne 30.ledna 1919 z různě udávaných důvodů byl postup československých vojsk zastaven a vojska zaujímala získané pozice až do jejich odsunu zpět na území Československa. Podrobně je celá situace a tehdejší poštovní provoz a spojení s Československem popsáno v Monografii československých známek 5. díl. Demarkační čarou byla                               linie Ustroń - Heřmanice - D.Kozakowice – Ohrazená - Strumień. Většina pošty československých jednotek šla přes poštovní úřad Těšín 1 (dnes v polském Těšíně).

 

 

 

Nahoře je lístek polní pošty s útvarovým razítkem 1.polní prapor, pluk č.75. Expediční razítko Teschen 1/Cieszyn 1 s datem na můstku –9.II.19 1. Obsah lístku psaného 8. 2. 1919 a poslaného do Opavy jasně hovoří o tom, že je poslán z demarkační čáry. Celistvosti z té doby se hodnotí minimálně 4.000 bodů (Monografie 5. díl, str 282). Za ukázku děkujeme Mgr. Januszowi MANTERYSOWI.

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail