Make your own free website on Tripod.com

Klub polské známky v České a ve Slovenské republice

Klub Znaczka Polskiego w Republikach Czeskiej i Słowackiej

Polish Stamp Club in the Czech and Slovak Republics

Klub der polnischen Briefmarke in Tschechien und in der Slowakei

 

 

       

 

 

Klub polské známky v České a ve Slovenské republice

 

který pracuje pod patronátem karvinského Klubu českých filatelistů v Karviné, úzce spolupracuje i s polskými filatelisty (např. z  klubů polských filatelistů v Bielsko Biale, Laziskach Gornych a v Krakově) a za svou činnost byl vyznamenán zlatým čestným odznakem PZF .

 

 

    

 

 

V této internetové prezentaci najdete výběr kvalitních článků, které byly otištěny v posledních letech v klubovém zpravodaji SYRENA,                      a několik dalších textů týkajících se polské filatelie a poštovní historie.

 

Budeme rádi, pokud Vás články zaujmou a těšíme se, že nám zašlete k publikování své vlastní texty o polské filatelii a poštovní historii.

 

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či námětů se můžete obrátit na  Lubora Kunce (webmastera této prezentace).

 

 

 

Celistvost odeslaná příslušníkem 2. pluku Polského legionu v roce 1916

 

 

 

Vybrané články o polské filatelii a poštovní historii

Anthology of articles on Polish Philately and Postal History

 

 

 

Poštovnictví na polském území do roku 1914 / Postal Operations on Polish territory before 1914

 

·         C.a.k. okresní vojenská správa č. 100                                              Syrena 135, str. 16-17

·         Těšín, významné město Rakousko – Uherska I.                               Syrena 144, str. 15-16

·         Těšín, významné město Rakousko – Uherska II.                              Syrena 145, str. 11-14

·         110 let pošty Doubrava (1895-2005)                                                Syrena 146, str. 11-15

·         Razítka „KONGRESOWKA“                                                               Syrena 147, str. 3-10

 

 

První světová válka / World War I

 

 

Polsko 1918-1939 / Poland 1918-1939

 

Československá a polská známka SO 1920

 

 

Druhá světová válka / World War II

 

 

Polsko po roce 1945 / Poland after 1945

 

 

Jan Pavel II. / IOANNES PAVLVS II

 

 

Různé / Others

 

 

Zajímavé internetové odkazy / Interesting Links

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.toplist.cz/TOPlisthttp://www.toplist.cz/